Multijazykové překlady stránek

Tento návod je pro placenou verzi translate.

Pokud je do prezentace doinstalován multijazykový modul (placený), provede se přidání stránky v jazykové verzi takto:

Máme přeidaný článek v defaultním jazyku.

V pravo na řádku v zobrazeném seznamu stránek vidíme znak + nebo propiska. +znamená že jazykovou verzi teprve přidáme, „propiska“ znamená editovat.

Např sekce „o nás“ zvolíme +

zde zadáme na editačním rozhraní přesné znění překladu, tak jak má vypadat, včetně obrázků.