↑ Return to Dokumentace služeb

Rozhraní připojitelnosti sítí

Aktuální typy rozhraní veřejných komunikačních sítí v souladu s par.73 odst. 7 a 8 zákona 127/2005 Sb. námi provozované :

V souladu s § 73 odst. 7 a 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Zákon“) uvádíme typy rozhraní veřejné komunikační sítě provozované Petrem Kubešem, se sídlem
Komenského 491, 66456 Blučina, ičo 41538820
tel. číslo +420 530505535, e-mail info@blucina.eu. Poskytování komunikačních služeb na základě registrace u ČTÚ č. 948

 

 

 

.