Multijazykové překlady stránek 2

Chceme li levnou verzi překladu stránek, zneužijeme Google translate.

Do stránky je možné do widgetu implementovat volání stránek translate.

 

Vytvoříme widget text a do pole textu vložíme tento script:

 

<center> <div id=“lang“ style=“top:293px“>
<div id=“google_translate_element“></div>
<script>
function googleTranslateElementInit()
{
new google.translate.TranslateElement({
pageLanguage: ‚cs‘,
layout: google.translate.TranslateElement.InlineLayout.SIMPLE
}, ‚google_translate_element‘);
}
</script><script
src=“//translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit“></script>
</div>

 

Widget uložíme a umístíme na požadované místo, a od té doby můžeme používat překlad stránek přímo online na našem webu.