Jak na překlad šablon -témat

Často jsem se potýkal s nečeskými verzemi šablon pro wordpress, samotnému mi to až tak zásadně nevadí, nicméně řada Redaktorů na výsledných portálech, nebo i čtenářích občas brble, že něco je nečeské a tedy nehezké, že buďme nacionalisty a počeštěme si to…

Lehce řekne/hůře dělá, respektive kde najít čas to překládat a ještě lépe jak, že 🙂

Zde přikládám můj způsob , není pravda nijak rozsáhlý, ale třeba mi z5tně napoví, až zase budu potřebovat si rozpomenout:)

Každá správně vytvořená šablona obsahuje složku „Languae“ ve které je soubor  cs_CZ.po a cs_CZ.mo

Toto jsou ty důležité…. obsahují přeloženou verzi, ale jen tak editovat je nelze.

Pro správnou editaci je potřeba použít prográmek Poedit, který je zdarma ke stažení zde . Po stažení a instalaci umožňuje v omezené (ale dostačující) verzi editovat tyto jazykové překlady pro wordpress.

Vlastní editaci šablony můžeme buď provést zkopírováním plné anglické verze ze souboru en_US.* a přeložit originál celý, nebo použít to, co je již někým přeloženo alespoň z části.

Ve druhé variantě je to tedy snažší, ale pouze do chvíle, pokud zde jsou umístěny nepřeložené texty, které chceme přeložit. Potřebujeme li přeložit text, který vůbec překlad neobsahuje, můžeme si jej do souboru *.po vložit.

Zde jsem použil trochu selský postup, kdy jsem si nepřeložený řetězec vyhledal v EN verzi, nebo ve masterpřekladu, což je vlastně kompletní originál překladu od programátora šablony (byl li tedy tak sdílný a přiložil ji) a tento řetězec běžným editem vložím do mnou překládaného formátu *.po

např vložím řetězec:

#: includes/theme-panes.php:107
#, php-format
msgid "Read more"
msgstr "Číst celé..."

Jakmile řetězec vložím do souboru a zpětně ho otevřu v poeditu, mám možnost si tento řetězec libovolně přeložit.

Jsem li s překladem spokojen, přistoupím v menu poeditu k funkci „zkompilovat do MO“ čímž své změny uložím do formátu srozumitelného pro WordPress.

Poté mistačí tento zkompilovaný MO pouze nahradit na ostré verzi WP a dílo je dokonáno.

Pozor: pokud provedu aktualizaci šablony, dojde k přepsání této mojí verze novějším originálem. Chci li si zajistit trvalé umístění v šabloně, musím použít své členství v komunitě vývojářů a prosadit zveřejnění  mé verze u programátora šablony.

Jak krásné je v tomto případě GNU GPL. Všichni se pak společně můžeme těšit z dobře vykonané práce.

 

Jsou li některé mé poznámky nesrozumitelné, bude nutno si proces projít znovu, aby bylo lépe pochopeno.

Chytrému napověz, hloupého kopni 🙂