Courier

Softvérový balík courier

Ďalšie dokumenty

Pridanie novej domény

 • pridanie mena domény do súboru: /etc/courier/hosteddomains/domain-list
  • po zmene je nutné zaktualizovať DB domén príkazom: makehosteddomains
 • pridanie mena domény do súboru: /etc/courier/esmtpacceptmailfor.dir/mydestination
  • po zmene je nutné zaktualizovať DB domén príkazom: makeacceptmailfor
 • nasmerovanie mailu (jedna z dvoch nasledujúcich možností)
  • vytvorenie účtu – priamo s menom domény – viď Sprava uctov
  • vytvorenie aliasu pre účet, ktorý už je na serveri – viď Sprava uctov

Doménový kôš

 • http://perlstalker.amigo.net/tiki/tiki-view_faq.php?faqId=2#q2
 • chceme doručovať poštu pre celú doménu vybranému používateľovi
 • založiť používateľa alias@domena1
 • do jeho home (/var/maildir/alias@domena1) vložiť súbor .courie-default s adresou, komu má byť pošta doručovaná adresa@domena2

Automatické odpovedanie na maily

 • zatiaľ môže definovať len root
 • do /var/maildir/login_pouzivatela je nutné umiestniť nasledujúci skript do súboru .mailfilter
  cc $DEFAULT
  xfilter "reformail -r -t"
  /^To:.*/
  getaddr($MATCH) =~ /^.*/;

  MATCH=tolower($MATCH)
  flock "vacation.lock" {
    `fgrep -iqx "$MATCH" vacation.lst 2>/dev/null || { 
         echo "$MATCH" >>vacation.lst ; 
         exit 1 ; 
       } `
  }
  if ( $RETURNCODE == 0 )
  exit
  to "| ( cat - ; echo ''; cat vacation.msg) | $SENDMAIL"
 • do súboru vacation.msg sa umiestni text správy
 • súbory musia byť vlastnené tým, kým má courier nadefinované v userdb (napr. mail)
 • súbory nesmú mať právo pre skupiny a ostatných
 • ak dorazí mail, skript automaticky odpovie správou zo súboru vacation.msg a zaradí odosielateľa do zoznamu adries, ktorým už nemá byť e-mail s oznámením doručovaný
 • každému teda príde práve jedna upomienka, pri poslaní mailu
  • čo je ochrana proti zacykleniu mailov v prípade, že by aj odosielateľ mal nastavený vacation
 • zdroj: http://www.courier-mta.org/?maildropex.html

Rušenie pošty zo zásobníka

Najkôr je nutné zistiť identifikátor, mailu, ktorý ma byť zrušený. To je možné zistiť príkazom: mailq

Samotné odstránenie pošty prebieha príkazom: cancelmsg

Príklad:

  cancelmsg 00042B8F.421E65B3.00003904

Kompletni odstraneni posty pro nejaku domenu príkazom: courier-delete-tomsg.sh domena

Kompletni odstraneni posty od odesilatele príkazom: courier-deletemsg.sh odosielatel

Príklad:

   courier-delete-tomsg.sh xuite.net

Znovu rozoslanie pošty, ktorá uviazla v zásobníku

  courier flush

Zmena adries, odkiaľ sú maily prijímané na doručenie

V súbore /etc/courier/smtpaccess sú definované IP rozsahy, odkiaľ je pošta akceptovaná. Po akejkoľvek zmene je nutné zavolať nasledujúci príkaz, inak sa zmena neprejaví:

  makesmtpaccess

Relay – preposielanie domény, ktorá nehostuje na serveri

 • esmtpacceptmailfor.dir/domena
  • vyšpecifikovať danú doménu
  • zadať: makeacceptmailfor
 • do /etc/courier/esmtproutes pridať
    domena:[ip servera]
  
    Napr.:
    test.cz:[177.222.111.1]

Relay – preposielanie pošty na nadradený server

 • v súbore /etc/courier/esmtproutes je možné špecifikovať servery, ktoré sa starajú o preposielanie pošty, pre jenodtlivé domény
 • úplný relay je možné zabezpečiť pomocou
  :[82.113.57.2]

Nastavenie maximálnej veľkosti akceptovaného mailu

V /etc/courier/esmtpd je nutné nastaviť premennú SIZELIMIT na potrebnú hodnotu, ak nie je špecifikovaná, považuje sa za maximum 10MB

  SIZELIMIT=10485760

Záznam dialogu mail serverov – ladenie komunikácie

V /etc/courier/esmtpd je nutné nastaviť premennú ESMTP_LOG_DIALOG na hodnotu 1

Courier – IMAP – SSL – certifikát

Návod na vygenerovanie príslušného certifikácu pre courier-imap-ssl

 • zmodifikovať /etc/courier/imapd.cnf
 [ req_dn ]
 C=SK
 ST=Slovakia
 L=Moje_mesto
 O=domenka.net
 OU=domenka.net
 CN=mail.domenka.net
 emailAddress=ca@domenka.net
 • zmazať starý certifikát
 rm /usr/lib/courier/imapd.pem
 • vygenerovať nový certifikát
 mkimapdcert
 cp /usr/lib/courier/imapd.pem /etc/courier/
 • reštartnúť démonka
 /etc/init.d/courier-imap-ssl restart

Courier – ostatné certifikáty

ESMTP-SSL:

 rm /usr/lib/courier/esmtpd.pem
 mkesmtpdcert
 cp /usr/lib/courier/esmtpd.pem /etc/courier/
 /etc/init.d/courier-mta-ssl restart

POP-SSL:

 rm /usr/lib/courier/pop3d.pem
 mkpop3dcert
 cp /usr/lib/courier/pop3d.pem /etc/courier/
 /etc/init.d/courier-pop-ssl restart

Migrácia z Mboxov na Maildir (courier)

 wget http://perfectmaildir.home-dn.net/perfect_maildir/perfect_maildir.pl
 chmod u+x perfect_maildir.pl
 • skonvertovať príslušný mailbox do maildiru
 perfect_maildir.pl ~/Maildir < mbox

Clamav – Antivírusová kontrola

Nasledujúcim skriptom je možné nahodiť antivírusovú kontrolu pre Couriera

 cd /etc/courier/filters
 wget http://karmak.org/2004/courier-clamav/clamav-perlfilter
 echo "/etc/courier/filters/clamav-perlfilter" >perlfilter
 echo "all" >perlfilter-mode
 filterctl start perlfilter
 /etc/init.d/courier-mta restart
 /etc/init.d/courier-mta-ssl restart

Maildrop – definícia cesty mailu

V /etc/courier/maildroprc je možné nastaviť, akými kontrolami mail prejde. Zmena sa prejavuje okamžite po uložení súboru.

 # Global maildrop filter file

 import RECIPIENT

 # Spam Filter
 xfilter "/usr/bin/spamc"

 if (/^X-Spam-Status: Yes/)
 {
    to "/var/maildir/spam/Maildir"
 }

 # Sanitizer
 #xfilter "/usr/bin/sanitizer /etc/borax/sanitizer/sanitizer.conf"

 DEFAULT="$HOME/Maildir"

Ochrana proti spamu

 • zamietnutie prijímania mailov z neexistujúcich domén
  • ‚/etc/courier/bofh‘: opt BOFHSPFHELO=pass,none,softfail,neutral,unknown
 • zamietnutie prijímania mailov zo zakázaných domén (načítavané z banlistu na internete)
  • ‚/etc/courier/esmtpd‘: BLACKLISTS="-block=list.dsbl.org,BLOCK -block=sbl.spamhaus.org,BLOCK -block=blackholes.mail-abuse.org,BLOCK -block=relays.mail-abuse.org,BLOCK"

Odstraňovanie mailov

Odstránenie mailov od určitého odosielateľa

 • je možné použiť nástroj courier-deletemsg.sh (nachádza sa vrámci balíka ServerAdmin Tools)
 • zápis: courier-deletemsg.sh emailadresa
 • je možné špecifikovať len časť adresy, v tom prípade budú odstránené všetky adresy, ktoré v sebe obsahujú zadaný reťazec

Odstránenie gigantického množstva mailov

 • pozor! používať veľmi opatrne! nepatrí do rúk deťom:
    cd /var/lib/courier/msgs; for l in `ls -d -1 *`; do cd $l; for i in `grep www-data * | sed -e 's/:.*//g'`; do rm $i; done; cd /var/lib/courier/msgs ;done
 • skript bol požitý pri odstraňovaní následkov útoku, kedy vzniklo na serveri 27 000 mailov s odosielateľom www-data (pravdepodobne diera v nejakej PHP aplikacii)

Odstranění uživatele

Smazání uživatele couriera

 • odstranis radek s jeho jmenym zaznamem ze souboru:
    /etc/courier/userdb/script
 • potom zadas prikaz na aktualizaci DB:
    makeuserdb
 • Jeho domovsky mailovy adresar ve:
    /var/maildir

musis odstranit rucne.

Poznamka:

 • mail server povazuje adresy s velkymi pismenami za rovnake ako adresy s malymi pismenami. Tj. im_ziSka == im_ziska (to ja len tak pre informaciu 🙂

Otestovani komunikace serveru na postu

 • overeni nastaveni DNS dig -t MX lasquadra.cz @147.251.48.1 (dig -t MX(mail) jakoudomenu @ujakehoserveruoveruji
 • pripojime se telnetem

::

‚telnet mail.lasquadra.cz 25

Trying 82.113.57.2…

Connected to mail.lasquadra.cz.

Escape character is ^].

 1. ns.blucina.net ESMTP

helo ns.blucina.net

 1. ns.blucina.net Ok.

mail from:<kubes@blucina.net>

 1. Ok.

rcpt to:<spravce@lasquadra.cz>

 1. Ok.

data

 1. Ok.

To:

From:

Subject:

.

 1. Ok. 4667F620.00005F3C

quit

 1. Bye.

Connection closed by foreign host.‘

Chyby komunikace předání emailu a jejich odstranění

Vrací li se email s chybou :

 • > STARTTLS
 • < 500 couriertls: connect: error:14094410:SSL
 • > routines:SSL3_READ_BYTES:sslv3 alert handshake failure

je třeba :

 • pridat do /etc/courier/esmtproutes info o tom, ze sa nema sifrovat proti tomu serveru:media4web.cz:/SECURITY=NONEatruhlarstvi.com:/SECURITY=NONE

Chyby outlook a POP3 a jejich odstranění

Zobrazuje li se chyba :

 • > Filesystem notification error blabla errors with the FAM/Gamin library

je třeba :

 • doinstalovat do serveru Gamin (urobi admin sluzby):
    apt-get install gamin

Chyby outlook POP3

vyprsel casovy limit spojeni – nestahuje postu :

 • > vyprsel casovy limit spojeni

je třeba :

 • /etc/courier/pop3d zkontrolovat a navysit mnozstvi povolenych spojeni :
    MAXPERIP=20

problem je v tom, ze pokud je vice IP adres za NATem?, vidi server spojeni jako z jednoho stroje a v tomto ten limit je omezi a nepovoli dalsi spojeni, dokud stare nevyexpiruje.